Bài viết

Bài thuốc Đông y chữa bệnh từ cây dành dành

Quả cây dành dành trong Y học cổ truyền gọi là sơn chi tử có vị đắng, tính hàn; vào các kinh tâm, phế, can và vị. Tìm hiểu bài thuốc Đông y chữa bệnh từ cây dành dành. Uống…