Bài viết

Dược học hướng dẫn sử dụng thuốc Ocufen

Ocufen! Natri flurbiprofene thuộc nhóm acid phenylalkanoic có tác dụng hạ sốt, giảm đau, chống viêm trên các bệnh viêm ở động vật. Dược học tư vấn sử dụng đúng cách. Dược học hướng dẫn dùng thuốc tim mạch Vastec 20…
Dược học hướng dẫn dùng thuốc tim mạch Vastec 20

Dược học hướng dẫn sử dụng thuốc tim mạch Vastec 20, dùng trong các trường hợp bệnh nhân đau thắt ngực, giúp tối ưu các quá trình năng lượng tế bào, do đó duy trì được chuyển hóa năng lượng thích…