Bài viết

Kỹ năng cần có của một trình dược viên

Trình Dược viên với công việc tư vấn, phân phối sản phẩm thuốc từ các doanh nghiệp. Để làm tốt công việc trình dược viên cần có một số kỹ năng quan trọng Dược sĩ hướng dẫn cách sử dụng…