Bài viết

Ngày càng nhiều phụ nữ nghiện rượu

Số lượng phụ nữ uống rượu và lạm dụng đồ uống có cồn được ghi nhận gia tăng nhanh chóng trong những năm qua. Theo một nghiên cứu trên tạp chí JAMA Network Open vào năm 2020, số ngày phụ…