Bài viết

Mức học phí Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2020 ra sao?

Thực quy chế tuyển sinh của Bộ, Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn công bố phương thức tuyển sinh Cao đẳng Dược Sài Gòn với mức học phí tiết kiệm cùng nhiều chính sách miễn giảm học phí dành cho…
Kỹ năng cần có của một trình dược viên

Trình Dược viên với công việc tư vấn, phân phối sản phẩm thuốc từ các doanh nghiệp. Để làm tốt công việc trình dược viên cần có một số kỹ năng quan trọng Dược sĩ hướng dẫn cách sử dụng…