Bài viết

Xoa bóp bấm huyệt chữa thiểu năng tuần hoàn não

Trong Y học cổ truyền thiểu năng tuần hoàn não được điều trị bằng nhiều phương pháp trong đó phương pháp xoa bóp bấm huyệt vừa đơn giản lại đem lại hiệu quả điều trị bệnh. Hướng dẫn cách xoa…