Bài viết

Có nên làm đầy má hóp bằng chất liệu độn?

Hiện nay làm đầy má bằng những công nghệ khác nhau đã được cho phép trên thế giới, trong đó có làm đầy má hóp bằng chất liệu độn. Tại sao bạn nên thực hiện làm đầy má hóp Không…